Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu Kimler Yapabilir?
Yönetici koçluğu,  yöneticilere liderlik performansını artırmak, ve etkin insan yönetme becerilerini geliştirmeye yönelik koçluk uygulamasıdır. Koçluk bir taraftan yöneticinin işini kolaylaştırırken diğer taraftan birlikte çalıştığı ekibin ve sonuçta kurumun performansını artırılarak sıra dışı sonuçlar elde edilir.Yönetici, koçluk sürecinde kendini daha iyi tanır, kişisel ve profesyonel yetkinliklerini ve liderlik becerilerini geliştirir.Yönetici, bu süreçte kendisini yeni ve objektif bir bakış açısı kazanarak olayları ve
Yönetici Koçluğu Ve Etkin Liderlik Eğitimi
Yönetici koçu lidere ne gibi yararlar sağlıyor?   Bunu anlatmak için örnek olarak verilebilecek uluslararası bir şirket var. Bu şirketin üst düzey yöneticilerinden birisi koçluk hizmeti aldı. Bu kişi uzun zamandır ekibini son derece iyi bir şekilde yöneten ve herkesin güvenini kazanmış biriydi. Fakat, bu kişi son zamanlarda diğer tüm yönetim konularında ekibine dağıtacağı yeni bir göreve terfi etmişti.   Yeni görevi CEO’yu, diğer üst düzey yöneticileri ve yönetim kurulunu destekleme konusu üzerineydi. Kendisinden
Patronlar İçin Yönetici Koçluğu
Patronlar İçin Yönetici Koçluğu adından da anlaşıldığı üzere iş çevrelerindeki yöneticileri hedeflemektedir. Bu şirket grupları olarak çalışmaktan ziyade kişisel yönetici koçluğu olarak yürümektedir. İş dünyasının zorlu ve değişen ortamında yönetici koçluğu potansiyelinizin tümüne ulaşmak için size yardımcı olmaktadır. Liderlik ve karar verme konularında etkinliğinizi arttırırken koçluk aynı zamanda kişisel tatmin ve bireysel denge konusunda da yardımcı olacaktır.Koçluğun sunduğu uygulamalı öğrenme yoluyla, yöneticiler kendi konfor
Koçluk Kursları İzmir
Koçluk en basit anlatımla hayallerinizi planlara, planlarınızı da hayata dönüştürmektedir. Kararsız ve karamsar anlarınızda Koç'la yapacağınız çalışma sizi takıldığınız yerden çıkarmayı amaçlar. Koç’un görevi burada size yeni bir bakış açısı kazandırmak, hiç farkında olmadığınız yönleri açığa çıkartarak yolunuza yeni bir yön vermektir.Yaşam koçluğunda yapılan çalışmalarda sorularla duruma yeni pencerelerden bakmayı, daha önce farkına varamadığınız yanları keşfetmeyi çözümleri üretmeyi öğrenirsiniz. Farkındalık tam da bu noktada başla
Yönetici Koçluğu Kursu
Günümüzde iş hayatı eskisine oranla çok daha zor bir hal içinde. Faaliyet alanınızla ilgili diğer şirketlere karşı güçlü bir rekabetçi olmak durumundasınız. Küreselleşmenin getirdiği hızlı bilgi akışını takip etmek zorundasınız. Zamanın gerisinde kalmanız sizi bir anda geriye atabilir. Bu sebepten dolayı geriden piyasayı takip etmek zorunda kalabilirsiniz. Kendinizi yenilemek, bilgilerinizi sürekli güncellemek, yeni yönetim sistemlerini takip etmek, piyasa şartlarına hakim olmak, en az 4-5 adım sonrasını görmek, performans artırıcı teknikler
Yönetici Koçluğu Semineri
Kurumların ve onları oluşturan, önemli unsurları olan bireylerin, sorunlardan ve hatalarından ne kadar çabuk ders aldıklarına bağlı olarak canlılıklarını sürdürdüklerini ve geliştiklerini söyleyebiliriz. Fakat insanın yanlışlarını tek başına görmesi ve düzeltmesi genellikle oldukça zordur. İnsanlar iyi bir koçun, (antrenörün) desteği, yol göstermesi ve takibi olduğu zaman performanslarını daha büyük bir hızla yükseltirler. Yöneticiler için Koçluk Becerileri eğitim programı – esas olarak her kurumun eşsiz bir öğrenme ortamı sunduğu dü
Yöneticiler İçin Koçluk
Koç , yöneticinin ve kurumunun gelişim serüveninde eşlik ederek, kurumun ve yöneticinin yaşam alanlarını, hedeflerini, hedeflere ait stratejik eylem planlarını oluşturmalarını ve uygulamalarına eşlik edip onlara yol arkadaşı olur. Ülkemizde koçluk az bilinmekle birlikte özellikle Amerika ve Avrupa’da koçluk oldukça yaygındır. Amaç: Şirketlerin takım yöneticilerine ve takım liderlerine, koçluk formasyonu kazandırmaktır. İşletme bünyesinde yönetim, satış, pazarlama, üretim vb. takımların yöneticilerine ileri düzey koçluk becerisi kazandırmayı
Yönetici Koçluğunun Kurum İçin Faydaları Nelerdir?
Yönetici koçu lidere ne gibi yararlar sağlıyor? Bunu anlatmak için örnek olarak verilebilecek uluslararası bir şirket var. Bu şirketin üst düzey yöneticilerinden birisi koçluk hizmeti aldı. Bu kişi uzun zamandır ekibini son derece iyi bir şekilde yöneten ve herkesin güvenini kazanmış biriydi. Fakat, bu kişi son zamanlarda diğer tüm yönetim konularında ekibine dağıtacağı yeni bir göreve terfi etmişti. Yeni görevi CEO’yu, diğer üst düzey yöneticileri ve yönetim kurulunu destekleme konusu üzerineydi. Kendisinden aynı zamanda global yatırımcı to
Yönetici Koçluğu Nedir?
Yöneticiler olarak personellerine sonuç elde edebilmeleri için daha iyi hizmet ve daha etkin bir şekilde liderlik yapabilmek adına becerilerini geliştirmek ve modern yönetim ve koçluk becerilerini alet çantaları içerisine katabilmektir. Bilgi vermeye ek olarak aynı zamanda bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya yönelik temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya konmasını hedefler. Bizim tarafımızdan geliştirilen bu eğitimin özelliği, katılımcıların zihinlerinde bulunan soru işaretlerini ve şüphelerini eği
Yönetici ve Organizasyon Koçluğu
Yönetici koçluğu, yöneticinin daha etkin bir lider olması ve işyerindeki problemleri önüne başarıyla geçmek ve çözebilmek için belirli psikolojik ve yönetimsel becerileri geliştirmesine yardımcı olmak üzerine yapılan çalışmaları kapsar. Bu beceriler yönetimsel açıdan stratejik planlama, uygulama, proje yönetimi, amaç belirleme, delegasyon, motivasyon, çatışma çözümleme ve benzeri danışanın gerek duyabileceği becerileri içerirken, psikolojik açıdan ,içsel farkındalık, geribildirim alma ve verme, bilişsel yeniden yapılandırma, pekiştirme, dire
Yönetici Koçluğunda Süreç Nasıl İşler?
İş yaşamınız içerisinde yükselmek mi istiyorsunuz? İşiniz ve özel yaşamınızı dengelemeyi istiyor musunuz? Çalışma arkadaşlarınızla daha uyumlu bir şekilde çalışmak ister misiniz? Daha verimli ve etkili bir yönetici olmayı mı amaçlıyorsunuz? Bulunduğunuz konum içerisinde saygı duyulan bir yönetici olmayı mı arzuluyorsunuz? Kendinizi geliştirerek alanınızda güvenilir bir kaynak durumunda olmayı mı hedefliyorsunuz? Zamanınızı en verimli biçimde kullanmayı mı istiyorsunuz? Yanınızda çalışan kişilerle daha iyi ve etkili bir şekilde ilişki kurmak mı
Denizli Yönetici Koçluğu Eğitimi
Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır. Yönetici Koçluğu İçeriği: • Etik kurallara
Muğla Yönetici Koçluğu Eğitimi
Yöneticiyi hedeflerine hızlı ve emin adımlarla ulaştıran profesyonel bir hizmettir. Yönetici; Hem kendisinin hemde ekibinin performansını yükseltmek adına gerekli olan beceriyi kazanmakta, gelişmekte ve en önemlisi de kendisini daha iyi bir şekilde tanımaktadır. Neden Yönetici Koçluğu Hizmeti?  - Karar alma ve bunları uygulama becerileri gelişir.  - Önceliklerini belirler ve zamanlarını daha etkili bir şekilde yönetebilirler.  - Koçun tuttuğu ayna aracılığıyla özeleştiri yapabilirler.
Koçluk Nedir?
Koçluk eğitimleri; bireyin kendini kendi yaşamına adamasını sağlar, yaşamınızda mevcut olduğundan çok daha fazla denge, yaşama isteği huzur, içtenlik, enerji, maddi bolluk, konsantrasyon sağlamanızı sağlar. Koçluk eğitimi, yaşam kalitesini standartların üzerine taşımayı hedefleyen bireylerin başvurduğu bir yöntem durumuna gelmiştir. Çok kısa zamanda hızla yayılmasının temel sebebi, kısa zamanda etkili sonuçlar göstermesidir. Koçluk, bireyin kişisel gelişiminde, yeteneklerini ve ilgi alanlarını farketmesinde, hedeflerini belirginleştirmesinde
Profesyonel Yönetici Koçluğu
Yönetici Koçluğu; koçun, koçluk alan kişinin potansiyeline en yakın performansı göstermesinde, kişisel ve profesyonel hayatında istediği sonuçları elde etmesinde yardım ettiği bir ortaklıktır. Koçluk süreci boyunca kişi, kendisini daha iyi tanıyarak potansiyelini keşfeder ve hedeflerine ulaşmak için hangi yetkinlikler geliştirmesi gerektiğini belirler ve yetkinliklerini en yüksek düzeyde kullanabilmek için kendisini motive etmenin yollarını öğrenir.  Yönetici Koçluğu’nun Faydaları: • Öz değerlilik ve özgüveninin gelişme
Yöneticiler İçin Koçluk (Coaching)
İş yaşamınız içerisinde yükselmek mi istiyorsunuz? İşiniz ve özel yaşamınızı dengelemeyi istiyor musunuz? Çalışma arkadaşlarınızla daha uyumlu bir şekilde çalışmak ister misiniz? Daha verimli ve etkili bir yönetici olmayı mı amaçlıyorsunuz? Bulunduğunuz konum içerisinde saygı duyulan bir yönetici olmayı mı arzuluyorsunuz? Kendinizi geliştirerek alanınızda güvenilir bir kaynak durumunda olmayı mı hedefliyorsunuz? Zamanınızı en verimli biçimde kullanmayı mı istiyorsunuz? Yanınızda çalışan kişilerle daha iyi ve etkili bir şekilde ilişki kurmak
Yönetici Danışmanlığı
Global dünyadaki değişimin süreci ve yüksek rekabet şartlarının yaşandığı iş dünyasında, hedeflerin gerçekleşmesinin ön koşulu, geleceği -iletişim halinde olduğunuz tüm insanlarla birlikte- yönetmek ve planlamaktır. Geleceğin Planlanması çok yönlü bir süreç, bir var olma, ayakta kalma ve gelişme felsefesini içerir. Geleceği yönetmek planların zamanında ve doğru bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Geleceğin, gündelik hesaplarla elden kaçırılmaması adına atılması gereken adımların altyapısını bugünden oluşturmak gerekir. Firma olarak kurumsal
Yöneticiler İçin Koçluk ve Mentörluk
Kurum çalışanlarına koçluk ve/veya mentorluk yapmak üzere seçilen yöneticilerin koçluk becerilerini geliştirmek üzere kuruma özel olarak yapılandırdığımız bir programdır. Bu program sonunda özel eğitim almış şirket koçları ve mentorları ister astlarına, isterse diğer bölümlerdeki çalışanlara koçluk/mentorluk yapabilmektedir. Yöneticiler İçin Koçluk Ve Mentörluk Eğitimin Amacı : Yöneticilerin en çok problem yaşadıkları alanlardan birisi olan astlarının performansının değerlendirilmesi ve potansiyel gelişim sürecinin iyi bir şekild
Üst Düzey Yönetici Koçluğu
Üst yöneticinin performansı yalnızca kişisel bir mesele değildir; aynı zamanda tüm kurumu etkiler. Yönetici koçları, bir organizasyonda yetki ve gücü elinde bulunduranlarla ilgilenirler. Daha iyi çalışan bir üst düzey yöneticinin şirket üzerinde çok büyük olumlu etkisi vardır. Bu, fazladan kazanç anlamına gelir. Batıda özellikle ABD de şirket yöneticileri işinde fark yaratmak için koçluk almaktadır. Üst düzey yöneticilerden başlayarak orta düzey yöneticilere kadar tüm yöneticiler koçluk programlarına katılmaktadırlar. Araştırmalar gösteriyor
Antalya Yönetici Koçluğu Eğitimi
eğişimin heyecan veren yanında , endişe veren yanları da vardır.Bir organizasyon için ,etrafını kuşatan değişimin artan ivmesi, pazar şartları içinde varlığını sürdürme  ve rakabet edebilme ,standart  lider ve yöneticilik anlayışı ,tutum ve davranışı, yöneticilik yaklaşımı ile kurumsal  amaç ve hedeflerin  tatmin edici düzeyde gerçekleşmesi  çok mümkün görünmemektedir.El verişli  şartlar artık çok geride kaldı ,krizler ile  oluşan giderek artan baskı ortamı,ağırlaşan rekabet şartları, ve bu şartlar
Gösterilen Makale 1-20 (Toplam Makale 23)
Sayfa:1 - 2