Patronlar İçin Yönetici Koçluğu

Patronlar İçin Yönetici Koçluğu adından da anlaşıldığı üzere iş çevrelerindeki yöneticileri hedeflemektedir. Bu şirket grupları olarak çalışmaktan ziyade kişisel yönetici koçluğu olarak yürümektedir. İş dünyasının zorlu ve değişen ortamında yönetici koçluğu potansiyelinizin tümüne ulaşmak için size yardımcı olmaktadır. Liderlik ve karar verme konularında etkinliğinizi arttırırken koçluk aynı zamanda kişisel tatmin ve bireysel denge konusunda da yardımcı olacaktır.

Koçluğun sunduğu uygulamalı öğrenme yoluyla, yöneticiler kendi konfor bölgeleri dışına çıkarak, liderlik gelişimlerini hızlandırırlar ve yeni davranış ve eylemlerin zaman içinde entegre olduğu sürdürülebilir sonuçlar elde ederler.
Koçluğun bu yönü gittikçe popülerlik kazanmaktadır ve hem şirketler hem de bireyler tarafından verilmektedir. Golf kursunda bile koçluk alabilirsiniz! Koçluk genellikle telefon aracılığıyla olmaktadır ve isterseniz evinizde isterseniz ofisinizde size maksimum esneklik zaman tasarrufu sağlamaktadır.

Şirketler, liderlerinin, güçlü özelliklerini daha da geliştirmeleri, zayıf yönlerini minimize etmeleri ve onlara, bugünün hızla değişen iş dünyasında başarı için çok önemli olan yeni ve farklı çalışma alışkanlıkları kazanmaları konusunda yardımcı olmak için koçlarla çalışmaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinde şirketler, yönetici koçluğunu oldukça faydalı bulmaktadır ve şirketler biliyorlar ki, en iyi ve en yüksek performans gösteren yöneticileri, “koçluk”tan en fazla fayda sağlayan çalışanlarıdır.
Müşterilerimizin bir bütün olarak profesyonel yaşamlarında bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşabilmeleri, iş ve yönetim kalitelerini arttırabilmeleri ve etkin birer lider olabilmeleri için yeterliklerini arttırmayı ve davranışlarını istenilen sonuçlar doğrultusunda yeniden düzenlemelerine destek olmayı amaçlarız. Koçluk ilişkimiz kısa sürede danışanlarımızın karşılaştıkları problemleri daha etkin çözebilmeleri için başvurdukları bir beyin fırtınası ve kaynak ortamı haline gelir.

Patronlar İçin Yönetici Koçluğu

‘Çalışanlarımla nasıl daha iyi iletişim kurarım?’

‘İş stresinden nasıl uzaklaşabilirim?’

‘Daha verimli ve organize bir şekilde nasıl çalışabilirim?’

‘Yöneticilik-Liderlik becerilerimi nasıl arttırabilirim?’

Böyle düşünüyorsanız "Patronlar İçin Yönetici Koçluğu" çalışmaları sizin sorularınıza cevap verecektir. İş sahibi ve yöneticiler ile yapılan koçluk, onların hızlı ve emin adımlarla hedeflerine/amaçlarına ulaşmalarını sağlar. Bu çalışma hem yöneticinin, hem de çalışanlarının performans ve motivasyonlarını arttırabilmek için gerekli becerileri kazanmalarına ya da olan yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur

Patronlar İçin Yönetici Koçluğu Ne Kazandırır?


1. Profesyonel ve kişisel hedeflerinizi buluşturur.

2. Koçun tuttuğu ayna sayesinde ‘özeleştiri’ yapmayı sağlar.

3. Yöneticilik/Patron iletişim becerilerinin gelişimine destek olur.

4. Etkin zaman yönetimi becerileri kazandırır.

5. Çalışma rotasını disiplinli bir şekilde oluşturtur.

Patronlar İçin Yönetici Koçluğu Yararları

Belirsizlik ortamları, şirketlerin kendi iç yapılarından kaynaklanabileceği gibi, dış etkenler de etkili olmaktadır. Ekonominin gidişatı, kriz ortamları ve organizasyonel değişimler, şirket birleşmeleri, satın almalar vb gibi durumlar organizasyonda güven ortamını sarsar ve geleceği bilinmeyen hale getirebilir. Kısa dönemde çözümlenebilmekle beraber uzun vadeye de yayılabilir.

Belirsizlik, şirketin genel anlamda performansına ve çalışanların verimliliğinin düşmesine neden olur. Bu sebeple başta yöneticiler olmak üzere, alternatif iş aramalarına geçerler ve buldukları iyi bir fırsatda da ayrılırlar. Bu kişilerin gelecekte olası herhangi bir durum karşısında, almaya çalıştıkları bir önlem olarak düşünülebilir. Öte yandan sabır ve bekleyiş önemli bir meziyetdir. Şirketin yöneticiye ve çalışanlarına olan güveni sarsılmamalı. Bu durumda, doğru bilgi akışı sağlanmalı, yöneticiler ekiplerini iyi yönetmeli,değişen durumlara göre esnek davranış biçimleri sergilemeli ve durumu kontrol altında tutmalılar ve en büyük rol yöneticilerin olmaktadır. Çalışanlar performanslarını düşürmeden görevlerine devam etmeliler. Bu durumlarda ani karar vermek tehlikeli. Olayları iyi analiz etmeli, görev ve sorumlulukları sonuna kadar yerine getirmeli , en sonuna kadar işbirliği yapmalı ve görünen tabloya göre hareket etmeli. CV'de bir sonraki firmanın nasıl görüneceği, kariyer planlaması için önem teşkil eder. Dolayısı ile 3-4 firmada çalıştıktan sonra her değiştirdiğiniz iş, gelecek için bir risk taşır.

Firma tarafında da uzun dönemli ve istikrarlı yöneticilere ihtiyaç var. KOBİ'lerde üst yönetim ya da patronlarla, profesyonellerin anlaşması, iletişimi, birbirlerini anlamaları, senkronize ilerlemeleri, aynı hedef doğrultusunda yürümeleri ve işi tamamen olmasa da devretmeleri ve kararları profesyonellere bırakmaları doğru bir yöntemdir.

Patron aslında her zaman işin başında olmalıdır. Hiç kimse işi patrondan daha iyi bilemez onun yaşadıklarını yaşamamıştır. Bu nedenle patronun her zaman işin içinde olması önemlidir. Ancak profesyonel yönetim tekniklerinin uygulanması, şirketin verimliliğinin ve performansının yükseltilmesi, çalışan motivasyonunun artması, şirketin daha çekici tarzda temsil edilmesi açısından mutlaka sahiplenici başarılı yöneticilere gereksinim duyulur. KOBİ'lerin bunu farketmeleri ve uygulama günü çoktan gelmiştir.

Patron işi iyi bilir, iyi hisseder, doğru karar verir, girişimcidir, risk alır, büyür, krize girer ama atlatır. başarır, Bazen batabilir de ama yine devam eder yoluna, çözüm yolu bulur , araştırır ve yine yeniden başlar...

Var olan ve temeli olan işin üzerine yeni şeyler inşaa eden, büyüten, şirketi daha iyi bir konuma taşıyan, personel politikasını belirleyen, yeni yönetim tekniklerini uygulayan, işe profesyonellik katan kişi ise Yöneticidir. Bu tip kişileri çekebilmenin ve uzun dönemli birlikte olmanın yolu ise ortaklık anlayışında ve öngörüsünde başlamak devam etmek ve kazancı paylaşmayı bilebilmektir.

 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :yönetici koçluğu nedir - yönetici koçu - yönetici koçluğu eğitimi -

Yorumlar