yönetici koçu ile ilgili arama sonuçları

Yönetici Koçluğu
Günümüz dünyasında şartlar ve araçlar o kadar hızlı değişiyor ki, bazen “değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” sözü bile yetersiz kalabiliyor. Bilgi teknolojilerinin gelişimi ile organizasyonel yapılar, görev tanımları gibi görece makro kavramların yanı sıra çalışanların bakış açıları ve istekleri de değişimden etkileniyor.Üst ve orta düzey yöneticiler profesyonel bir koç ile çalışarak hem kişisel hem de profesyonel yaşamda karşılaştıkları sorunlara kalıcı ve etkili çözümler üretebilir, tarafsız ve bağımsız bir gelişme ortamı
Yönetici Koçluğu Eğitimi
Saygın Coaching & Consulting olarak, önde gelen ulusal ve uluslararası firmalardaki, başarılı üst düzey yöneticilere koçluk hizmeti sunmaktayız. Şirketler, liderlerinin, güçlü özelliklerini daha da geliştirmeleri, hayatlarındaki olumsuzlukları ortadan kaldırmalarını, zayıf yönlerini minimize etmeleri ve onlara, bugünün hızla değişen iş dünyasında başarı için önemli olan yeni ve farklı çalışma alışkanlıkları kazanmaları konusunda yardımcı olmak için koçlarla çalışmaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinde şirketler, yönetici koçlu
İzmir Yönetici Koçluğu Eğitimi
Profesyonel yaşamda,  bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşabilmeyi, iş ve yönetim kalitesini arttırabilmeyi ve etkin birer lider olabilmek için yeterliklerini arttırmayı ve davranışlarını istenilen sonuçlar doğrultusunda yeniden düzenlemeleri konusunda destek veren hizmettir.Bu çalışma süresince; yöneticinin/liderin karşılaştığı problemlerin çözümü ve fırsatların değerlendirilmesi, bunu yaparken liderlik kapasitesinin ve diğer rollere ve durumlara genellenebilecek yeni düşünüş ve davranış biçimlerinin geliştirilmesi, kendini
Yöneticiler İçin Koçluk (Coaching)
İş yaşamınız içerisinde yükselmek mi istiyorsunuz? İşiniz ve özel yaşamınızı dengelemeyi istiyor musunuz? Çalışma arkadaşlarınızla daha uyumlu bir şekilde çalışmak ister misiniz? Daha verimli ve etkili bir yönetici olmayı mı amaçlıyorsunuz? Bulunduğunuz konum içerisinde saygı duyulan bir yönetici olmayı mı arzuluyorsunuz? Kendinizi geliştirerek alanınızda güvenilir bir kaynak durumunda olmayı mı hedefliyorsunuz? Zamanınızı en verimli biçimde kullanmayı mı istiyorsunuz? Yanınızda çalışan kişilerle daha iyi ve etkili bir şekilde ilişki kurmak
Yönetici Koçluğunda Süreç Nasıl İşler?
İş yaşamınız içerisinde yükselmek mi istiyorsunuz? İşiniz ve özel yaşamınızı dengelemeyi istiyor musunuz? Çalışma arkadaşlarınızla daha uyumlu bir şekilde çalışmak ister misiniz? Daha verimli ve etkili bir yönetici olmayı mı amaçlıyorsunuz? Bulunduğunuz konum içerisinde saygı duyulan bir yönetici olmayı mı arzuluyorsunuz? Kendinizi geliştirerek alanınızda güvenilir bir kaynak durumunda olmayı mı hedefliyorsunuz? Zamanınızı en verimli biçimde kullanmayı mı istiyorsunuz? Yanınızda çalışan kişilerle daha iyi ve etkili bir şekilde ilişki kurmak mı
Antalya Yönetici Koçluğu Eğitimi
eğişimin heyecan veren yanında , endişe veren yanları da vardır.Bir organizasyon için ,etrafını kuşatan değişimin artan ivmesi, pazar şartları içinde varlığını sürdürme  ve rakabet edebilme ,standart  lider ve yöneticilik anlayışı ,tutum ve davranışı, yöneticilik yaklaşımı ile kurumsal  amaç ve hedeflerin  tatmin edici düzeyde gerçekleşmesi  çok mümkün görünmemektedir.El verişli  şartlar artık çok geride kaldı ,krizler ile  oluşan giderek artan baskı ortamı,ağırlaşan rekabet şartları, ve bu şartlar
Yönetici Koçluğu Ve Etkin Liderlik Eğitimi
Yönetici koçu lidere ne gibi yararlar sağlıyor?   Bunu anlatmak için örnek olarak verilebilecek uluslararası bir şirket var. Bu şirketin üst düzey yöneticilerinden birisi koçluk hizmeti aldı. Bu kişi uzun zamandır ekibini son derece iyi bir şekilde yöneten ve herkesin güvenini kazanmış biriydi. Fakat, bu kişi son zamanlarda diğer tüm yönetim konularında ekibine dağıtacağı yeni bir göreve terfi etmişti.   Yeni görevi CEO’yu, diğer üst düzey yöneticileri ve yönetim kurulunu destekleme konusu üzerineydi. Kendisinden
Yönetici Koçluğu Kimler Yapabilir?
Yönetici koçluğu,  yöneticilere liderlik performansını artırmak, ve etkin insan yönetme becerilerini geliştirmeye yönelik koçluk uygulamasıdır. Koçluk bir taraftan yöneticinin işini kolaylaştırırken diğer taraftan birlikte çalıştığı ekibin ve sonuçta kurumun performansını artırılarak sıra dışı sonuçlar elde edilir.Yönetici, koçluk sürecinde kendini daha iyi tanır, kişisel ve profesyonel yetkinliklerini ve liderlik becerilerini geliştirir.Yönetici, bu süreçte kendisini yeni ve objektif bir bakış açısı kazanarak olayları ve
Yönetici Koçluğu Nedir?
Yöneticiler olarak personellerine sonuç elde edebilmeleri için daha iyi hizmet ve daha etkin bir şekilde liderlik yapabilmek adına becerilerini geliştirmek ve modern yönetim ve koçluk becerilerini alet çantaları içerisine katabilmektir. Bilgi vermeye ek olarak aynı zamanda bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya yönelik temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya konmasını hedefler. Bizim tarafımızdan geliştirilen bu eğitimin özelliği, katılımcıların zihinlerinde bulunan soru işaretlerini ve şüphelerini eği
Yönetici Koçluğunun Kurum İçin Faydaları Nelerdir?
Yönetici koçu lidere ne gibi yararlar sağlıyor? Bunu anlatmak için örnek olarak verilebilecek uluslararası bir şirket var. Bu şirketin üst düzey yöneticilerinden birisi koçluk hizmeti aldı. Bu kişi uzun zamandır ekibini son derece iyi bir şekilde yöneten ve herkesin güvenini kazanmış biriydi. Fakat, bu kişi son zamanlarda diğer tüm yönetim konularında ekibine dağıtacağı yeni bir göreve terfi etmişti. Yeni görevi CEO’yu, diğer üst düzey yöneticileri ve yönetim kurulunu destekleme konusu üzerineydi. Kendisinden aynı zamanda global yatırımcı to
Yönetici Koçluğu Kursu
Günümüzde iş hayatı eskisine oranla çok daha zor bir hal içinde. Faaliyet alanınızla ilgili diğer şirketlere karşı güçlü bir rekabetçi olmak durumundasınız. Küreselleşmenin getirdiği hızlı bilgi akışını takip etmek zorundasınız. Zamanın gerisinde kalmanız sizi bir anda geriye atabilir. Bu sebepten dolayı geriden piyasayı takip etmek zorunda kalabilirsiniz. Kendinizi yenilemek, bilgilerinizi sürekli güncellemek, yeni yönetim sistemlerini takip etmek, piyasa şartlarına hakim olmak, en az 4-5 adım sonrasını görmek, performans artırıcı teknikler
Patronlar İçin Yönetici Koçluğu
Patronlar İçin Yönetici Koçluğu adından da anlaşıldığı üzere iş çevrelerindeki yöneticileri hedeflemektedir. Bu şirket grupları olarak çalışmaktan ziyade kişisel yönetici koçluğu olarak yürümektedir. İş dünyasının zorlu ve değişen ortamında yönetici koçluğu potansiyelinizin tümüne ulaşmak için size yardımcı olmaktadır. Liderlik ve karar verme konularında etkinliğinizi arttırırken koçluk aynı zamanda kişisel tatmin ve bireysel denge konusunda da yardımcı olacaktır.Koçluğun sunduğu uygulamalı öğrenme yoluyla, yöneticiler kendi konfor